Vælg den rigtige prøve

Vi tilbyder to standard jordprøver samt en kompostprøve;

Type Nummer Eksempel

Den store Albrecht prøve:

Indeholder:

 • Jordens TEC – evne til at holde på næringsstoffer
 • Jordens PH – Aktiv og Buffer
 • Organisk materiale
 • Massefylde
 • Humus
 • Kationer, plantetilgængelige og jordens reserve
  • Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Hydrogen
 • Forholdstal mellem Kationer i forhold til jordtype
 • Fosfor og forhold til opbevarings-evne i jorden
 • Sporelementer
  • Bor, Jern, Mangan, Kobber, Zink, Klor, Jod, Molybdæn, Kobolt

Analyseresultat afleveres med 3 års plan for balancering af næringsstoffer og udførlig forklaring på de forskellige parametre.

Vi anbefaler at du bruger den når du ønsker at kunne arbejde langsigtet med din jordsundhed. Tag gerne en stor prøve pr. overordnet jordtype, på marker med højværdiudbytter eller på de marker som driller.

Q23800 Stor prøve

Den lille Albrecht prøve:

Indeholder den plantetilgængelige mængde kationer, men indbefatter ikke jordens reserve. I forhold til den store prøve indeholder den lille prøve desuden ikke buffer pH, molybdæn, fosfor og C:P forhold. Desuden beregnes der CEC i steder for målt TEC, og humusindholdet er beregnet.

Den lille Albrecht prøve anbefaler vi når du ønsker overblik over de tilgængelige næringsstoffer i jorden. Vær indstillet på at denne prøve er mere orienteret til den kortsigtede planlægning, eller som opfølgning til den store prøve, og bør gentages med få års intervaller.

A306 Lille prøve

Kompostprøve:

Indeholder analyse af; tørvægt, pH, total carbon, total N, fosfor, kalium, magnesium, kobber, zink, svovl, calcium, nitrater, natrium og ammoniak

Q29759 Kompostprøve

 

Tilbage til menu eller læs mere om: