Måleinstrumenter – Measuring instruments – Messgeräte

Type DK UK DE

Penetrometer

 

Måleinstrumenter Find og identificer områder med jordmodstand. Hent datablad her Find and identify soil compaction. Erkennen und Lokalisieren von Bodenverdichtungszonen
Refraktometer Optisk måling af sukkerindholdet i plantesaft. Hent datablad her Optical measurement of sugar content in plant juice. See types here Optische Messung des Zuckergehaltes in Pflanzensaft. Siehe die Übersicht hier
pH-Meter Måleinstrumenter Måling af vandig pH-værdi og fugtighed i jorden. Hent datablad her Measure water pH and moisture in soil Messung von wässrigem pH und Feuchtigkeit im Boden
pH-målere Præcise målinger i væsker på pH, EC, CA, NA, K og NO3. Hent datablad her Precise measurements in fluids on pH, EC, CA, NA, K and NO3. See types here Präzise Messungen in Flüssigkeiten auf pH, EC, CA, NA, K und NO3. Siehe die Übersicht hier

 

 

 

Tilbage til menu eller læs mere om: