Vælg den rigtige prøve

Vi tilbyder følgende prøvetyper;

Type Nummer Eksempel

Standard test (Re: Grüne Brücke)

Indeholder:

 • Jordens TEC – aktuel og potentiel
 • Jordens PH – Aktiv og Buffer
 • Humusindhold
 • Kationer, plantetilgængelige
  • Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Hydrogen
  • Behov for tildeling
 • Fosfor og svovl
 • Sporelementer
  • Bor, Jern, Mangan, Kobber, Zink
 • Leveres med en anbefaling på tildeling af næringsstoffer
Q29752 Standard test

Den store Albrecht prøve:

Indeholder:

 • Jordens TEC – evne til at holde på næringsstoffer
 • Jordens PH – Aktiv og Buffer
 • Organisk materiale
 • Massefylde
 • Humus
 • Kationer, plantetilgængelige og jordens reserve
  • Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Hydrogen
 • Forholdstal mellem Kationer i forhold til jordtype
 • Fosfor og forhold til opbevarings-evne i jorden
 • Sporelementer
  • Bor, Jern, Mangan, Kobber, Zink, Klor, Jod, Molybdæn, Kobolt

Analyseresultat afleveres med 3 års plan for balancering af næringsstoffer og udførlig forklaring på de forskellige parametre.

Vi anbefaler at du bruger den når du ønsker at kunne arbejde langsigtet med din jordsundhed. Tag gerne en stor prøve pr. overordnet jordtype, på marker med højværdiudbytter eller på de marker som driller.

Q23806 Stor prøve

Kompostprøve:

Indeholder analyse af; tørvægt, pH, total carbon, total N, fosfor, kalium, magnesium, kobber, zink, svovl, calcium, nitrater, natrium og ammoniak

(H001) Kompostprøve

 

Tilbage til menu eller læs mere om: