August 2016

Efterafgrøderne holder liv i jorden hele vinteren

Derfor skal du tage etableringen og sammensætningen af dine efterafgrøder ganske alvorligt.

Hos den Haderslevbaserede producent af økologisk Galloway oksekød Fuglsøgaard går man all-in på at finde den optimale løsning på netop deres jordtype.

På en 4 hektar stor mark har man inddelt arealet i 3 felter – 1)skrælpløjet i 10 cm., 2)grubbet i 20 cm og 3)ubehandlet stub.

Hejsager maskinstations Horsch Pronto såsæt sørgede for såning. Der blev sået en speciel jordforbedrende græsblanding, som sammen med havre vil sikre et grønt plantedække henover vinteren.

Der blev kørt med forskellige indstillinger på såsættet henover de tre parceller.

Det bliver spændende at følge udviklingen indtil foråret, hvor efterafgrøden indarbejdes for at give næring til den næste års afgrøde.

efterafgrøder

Hejsager Maskinstation sår direkte i stub

efterafgrøder

Såning i grubbet jord

efterafgrøder

Såning i skrælpløjet jord

Nyt fra Levende Jord

Tilbage til menu eller læs mere om: