November 2015

En sund og balanceret jord, yder bedre og giver et bedre udbytte.

Når vi arbejder med græsmarker, giver en langsigtet strategi med pleje af marken i den ønskede levetid, kontant afregning på udbyttet. Danske undersøgelser viser at der kan hentes 700-900 FE/ha yderligere på en god mark!

Sundere og stærkere marker:

En detaljeret jordanalyse giver konkrete værktøjer til at finde ud af hvor begrænsningerne er i jorden. Dårlig balance i jorden er lig med dårlig vækst af planterne. Optimer næringsstofferne i jorden og dermed væksten af afgrøden.

Ofte er mangel på ilt det første sted kæden brydes i græsmarken:

Målrettet brug af blandt andet græsluftere og isåning, sikrer mængden og kvaliteten af udbyttet. På faste kørespor og i sammenkørte foragre, kan græsmarksgruberen være problemløseren og sørge for god afdræning.

Kom i gang her

DSC_0181

Nyt fra Levende Jord

Tilbage til menu eller læs mere om: