September 2019

Opløselige faste stoffer rapporteres normalt i værdier af Brix. Når Brix- værdierne opnås og anvendes korrekt, kan Brix-værdier hjælpe med sortering, høstplanlægning og andre aspekter af afgrødeproduktionen, herunder vanding, frugtbarhed og forvaltning efter høst.

Brix værdier kan måles let og pålideligt i marken ved hjælp af et refraktometer.

Atago PAL- er et digitalt håndhold refraktometer. Anvend blot to-tre dråber af prøvevæsken på prismen. Tryk på startknappen og Brix-procentværdien vises på tre sekunder.

Kalibrering er enkel. Prismen renses, tilsæt vand og tryk på startknappen.

Den letlæselige LCD-skærm fjerner muligheden for fortolkningsfejl.

Pris 2800,00 kr

Nyt fra Levende Jord

Tilbage til menu eller læs mere om: