Tangmel til heste

Uden for Hebriderne vokser en af de mest naturlige kilder til naturligt tilgængelige vitaminer og mineraler, samt beskyttede proteiner. I det kolde rene vand fra det nordlige Atlanterhav vokser der flere forskellige typer af tang. Tangmel kan bruges i human næring og medicin, og bruges også til animalsk produktion og jordforbedrende tiltag. Den i dag mest brugte type til animalsk produktion og husdyr, er Ascophyllum Nosodum eller bedre kendt som Pure Organic Seaweed.

Tang er naturens måde at lave de såkaldte chelaterede mineraler på. Her er alle vitaminer og mineraler naturlige bundne i tangen sammen med proteinerne og kulhydraterne. Tangen er derfor meget optagelige for dyrene, og netop derfor et naturligt valg for at sikre sundhed og ydelse af alle vores husdyr.tangmel til hest

Tangmel er:

  • 100 naturligt vegetarisk supplement
  • Naturlig høj i jod
  • Unik balanceret med mange forskellig indholdsstoffer
  • Let fordøjelig
  • Indeholder naturlig chelaterede mineraler

Frisk høstet tang fra Hebriderne bliver på grund af dens høje optagelighed og næringsindhold brugt til både mennesker, hunde, køer og heste som en naturlig balancering af diæten. Tang har været brugt i flere hundrede år som supplement til kosten og i dyrenes foder. De seneste 20 år har tangen igen fundet vej ind i ind både fødevarer og foder. Det betragtes i dag som en af de vigtigste kilderne til en naturlig balanceret kilde til vitaminer og mineraler.

Altid friskhøstet

Når man høster tang er det vigtigt at der er tale om en helt frisk tang. Det må ikke være gammel, løsrevet tang, som man finder på stranden, da den allerede vil være i forrådnelse. Desuden er det vigtigt at man ved hvor tangen kommer fra. Dette er dels på grund af forurening med tungmetaller som bly og kviksølv, hvilket er set i en del tang fra østen og Østersøen. Men det er også vigtigt at tangen dyrkes under bæredygtige forhold, for at sikre naturen i de områder der høste, så vi også om 30 år kan høste forsvarligt.

Netop området uden for Skotland forsynes af det friske rene vand fra det Nordatlantiske hav, hvilket gør at tangen har optimale vækst vilkår i rent og klart vand, hvilket er med til at sikre at der ikke er tungmetaller eller andre skadelige ting i Pure Organic Seaweed.

Her høstes den friske tang direkte fra havbunden i dybder på op til 4 m. med dertil specielt indrettede maskiner placeret på flåder for at skåne havbunden. Efter tangen er høstet, transporteres den i specielle både omgående til land og videre til forarbejdning. Her knuses den og tørres skånsomt for at sikre at alle næringsstoffer forbliver i det endelige produkt. Alt sker inden for de første timer efter tangen er høstet. Dermed und for at undgå at den bliver dårlig. Netop tiden er her vigtig, da tang så snart det skæres fri eller rives af og udsættes for luft, vil begynde at rådne. Derfor er det en helt frisk tang og ikke en løsrevet eller på stranden opskyllet tang, man arbejder med.

Helt naturligt

Tangmelen er et helt naturligt produkt, helt uden tilsætningstoffer og skabt af naturen selv.

Tilbage til menu eller læs mere om: