May 2018

 Nye tider på Levendejord.dk

Normale leveringstider:

Efter nogle uger hvor laboratoriet har været druknet i jordprøver fra hele Europa, er vi igen tæt på vores normale leveringstider på 3-4 uger fra indsendelse. Desværre har vi haft forlængede leveringstider i foråret og en overgang på helt op til 8 uger. Ansættelse af mere personale sikrer af vi fremover kan holde den normale leveringstid.

Nye anbefalinger:

Vores anbefalinger baseres nu på rene næringsstoffer, dvs. vi angiver hvor mange kilo af f.eks. rent Ca der skal til for at balancere basemætningen. Derefter kan du selv let omregne næringsstoffet let til de lokalt tilgængelige handelsprodukter. Vi arbejder på en online kalkulator som kan bruges til omregning og lette det praktiske arbejde for landmænd og rådgivere.

Nye produkter:

Efter en anmodning fra flere kunder, kan vi nu levere forskellige måleinstrumenter fra Horiba til analyse af pH, K, Ca, No3 og flere andre. Vi har også penetrometer, jord pH-meter og refraktometer. Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside på /produkter/maaleinstrumenter/

Betaling:

Per 1 maj 2018 beder vi alle nye kunder om betaling før analyseresultet afleveres. Faktura fremsendes når vi modtager prøveformularen.

 News on Levendejord.dk

Normal delivery time:

For some weeks the laboratory has been swamped with soil samples coming from all over Europe. But now we are close to our normal delivery time of 3-4 weeks. Unfortunately, some have experienced prolonged response time of up till 8 weeks this spring. More personnel will ensure that vi can keep to normal response time in the future.

New recommendations:

We have changed the way we make the recommendations. All is based on pure nutrients and will make the conversion into a local commodity a lot easier. For instance, will we advise on the amount of pure Calcium that is needed for the base saturation. We are working on an online calculation tools that will ease the conversion to local commodities for farmers and advisors.

New Products:

Following a request from several customers, we can now supply various measuring instruments from Horiba for the analysis of pH, K, Ca, No3 and several others. We also have penetrometer, soil pH-meter and refractometer. You can find more information on our website at /produkter/maaleinstrumenter/

Payment:

Starting the 1-5-2018 the payment procedure will be changed, so that new customers is asked to pay the first sample up front when submitting samples.

As per 1 may 2018 the price for the standard analyse is 100 Euro per sample.

 Nachrichten auf Levendejord.dk

Normale Lieferzeit

In Februar und Martz haben wir sehr viele proben von ganz Europa erhalten, dies hat unsere Lieferzeit von Analysen auf 6-8 Wochen gebracht. Aber wir sind ab April wieder auf die normale Lieferzeit von 3-4 Wochen. Dass heizt Proben, die in April eingeben sind, werden spätesten Anfang Mai analysiert sein. Wir haben mehr personal eingestellt um dieser Situation im Zukunft zu vermeiden.

Neue Empfehlungen:

Unsere Empfehlungen basieren sich im Zukunft au reine Nährstoffe. Als Beispiel geben wir an wie viele Kilo von reiner Ca benötigt wird um die Basen Sättigung aus zu gleichen. So können Sie selber die menge vom Nährstoff in lokaler verfügbare kommerzielle Produkte umwandeln. Wir arbeiten an einem online Rechner der für die Berechnung von zugeteilter reiner Nährstoff von kommerziellen Produkte, um die Arbeit von Landwirte und Berater zu erleichtern.

Neue Produkte:

Nach anfrage von mehre Kunden verhandeln wir jetzt verschiedene Messgeräte von Horiba zur Analyse von pH, K, Ca, No3 und mehre andere. Wir haben auch Penetrometer, Boden pH-meter und Refraktometer. Dies finden Sie alles auf unserer Webseite unter /produkter/maaleinstrumenter/

Bezahlung

Ab 1 Mai 2018 beten wir alle neuen Kunden die erste eingelieferte probe bei Eingabe von der probe zu bezahlen. Rechnung wir bei Annahme von Bodenprobeanfrageformular ausgefertigt.

Ab 1 Mai 2018 ist der preis einer Standard Analyse 100 Euro betragen.

Nyt fra Levende Jord

Tilbage til menu eller læs mere om: