Levende jord i planteavlen?

Den levende jord vrimler med små nyttedyr, svampe og bakterier som omsætter de næringsstoffer planterne har brug for.  Til gengæld udskiller planterne exudater i deres rodsfære, som fodrer mikrofloraen i jorden.

Den næring som afgrøderne skal optage, f.eks. gylle, handels-gødning, kalk, magnesium, skal omsættes i jorden af mikrobiologien før den bliver plantetilgængelig.

Faktisk er der så mange smådyr, svampe og bakterier i den levende jord, så det svarer til mere end 77 DE/ha som arbejder for dig!

Derfor er det vigtigt at holde jorden levende!

Den levende jord er samarbejdsvillig og giver et mindre behov for trækkraft i bearbejdningen. Du får et større tidsrum til din jordbehandling og et mindre behov for svampe eller ukrudtsbekæmpelse.

Planteavl

Kend udgangspunktet!

Start med en Albrecht analyse og en tur i marken med spaden.

Så kommer du tilbage i førersædet.

Får du brug for sparring, faglig vurdering, gode ideer eller en spade – finder du hjælpen her

Tilbage til menu eller læs mere om: