Pleje af græsmarker betaler siggræsmarker

Pleje af græsmarker er en vigtig del af en økonomisk strategi for sunde og produktive græsmarker. Det sikrer både en sund og stabil vækst i græsset, men også et godt foder til de dyr som afgræsser eller spiser det græs som høstes på marken.

En sund jord sikrer græsset en bedre vækst og større modstandsdygtighed overfor både tørke og for meget nedbør. Sund jord får man ved at pleje markerne med de rigtige maskiner på de rigtige tidspunkter. Luftning, strigling, tromling og eftersåning er del-elementer i græsmarksplejen og bliver det gjort på rette tidspunkt, betaler det sig hjem i sparede omkostninger og længere levetid på marken.

Hvordan ser dine græsmarker ud?

græsmarker

Her ses den staldgødning som blev pløjet ned for 3 år siden. Mangel på ilt i jordlaget modvirker omsætning og giver et anerob miljø.

Ved besøg på mange græsmarker over hele landet,  finder vi overvejende græstørv i de øverste 5-8 cm af jordprofilen.
Vi finder ofte et tydeligt lag af nedpløjet organisk materiale (staldgødning, stub mm) i ca. 20-30 cm dybde. På mange marker er der tydeligt pløjesål i 15-20 cm dybde.
Jordstrukturen på mange marker antyder at den jævnlige kalkning har været skubbet i baggrunden gennem de seneste år og særligt de lidt lettere jordtyper har gavn af løbende kalkning i små mængder.

Nyanlagte marker står meget åbne i rækker og kommer på den måde hurtigt i risikozonen for kraftig ukrudtsbelastning. Her bør man overveje at efterså med en passende blanding som lukker bunden og beskytter mod trafik.

Ønsker man sunde produktive græsmarker som kan ligger længe og giver et godt udbytte, kræver den en aktiv indsats. Mange landbrugsjorde pakker let sammen pga. af trafik (maskiner/dyr), men også pga. lavt organisk indhold og den almindelige nedbør.

Hvor lidt jord dyrker du?

Græsrødderne vil derfor i løbet af 1-2 sæsoner, kun gro i den øverste del af jordprofilen og gøre planten sårbar over for tørke og kulde. Samtidig vil planten ikke få adgang til samme mængde næringsstoffer som hvis den havde rødder i 20 cm + dybde. Flere mineralstoffer i planterne giver igen et bedre og sundere foder til dyrene, og vil spare på nødvendige tilsætningsstoffer. En græsmark som skal ligge længe, bør fornyes ved 2-3 år med en isåning i August måned for at sikre bestanden af de ønskede græsser.

På marker med sandet jord pakker jorden let og derved forhindres rødderne i at bevæge sig nedad. Det organiske materiale omdannes ikke til den ønskede humus, som over tid, vil være en faktor til at gøre jorden mere frugtbar. På de mere lerede jordtyper, er mængden af næring i jorden som udgangspunkt større, men her kan det ofte betale sig at sætte ind med en dybere løsning af jorden (grubning i 20-40 cm), så vandet kan drænes væk. Derefter vil man få god effekt af en mere øverlig behandling.

Sæt ind i tide

Vores anbefaling er derfor være at der anvendes en græsmarkslufter på alle græsmarker, første gang ved udgangen af etableringsåret for at sikrer luften i de øverste 20 cm jordlag. Luftning kan kobles sammen med en strigling og evt. en tromling, således at der udføres flere funktioner på samme tid.

Pleje af græsmarken giver følgende effekter;

 • Løsnet og luftholdig jord = er lig liv i jorden

  Regnorme

  Regnorme i jorden er værdifulde. De omsætter planterester til humus og deres afføring er meget høj på plantetilgængelig kvælstof, fosfor og kalium.

 • Mikrobiologi, bakterier, svampe og orme trives = frigiver de bundne næringsstoffer i jorden
 • Jorden dræner vandet bedre væk = mindre erosion, færre køreskader
 • Bedre rodudvikling på planterne = højere udbytte, bedre tørke resistens, flere næringsstoffer
 • Længere levetid på græsmarken = bedre økonomi
 • Bedre bæreevne af græstæppet = færre skader højere udbytte, tidligere færdsel
 • Grovfoder med større indhold af næringsstoffer = sparet indkøb
 • Færre omlægninger = bedre DB2
 • Hurtigere opvarmning af jorden i foråret = bedre vækstbetingelser for afgrøden
 • Bedre omsætning af gødning = højere udbytte

Check tidspunkt, dybde og nødvendighed for mekanisk behandling med en spade.

Tilbage til menu eller læs mere om: