Længe leve græsmarken!

Korrekt brug af en græslufter kan forlænge livet på din græsmark. Den kan sikre græsset mod udtørring, vandstress og dårlig produktion.

Brug lufteren på alle græsmarker, og første gang ved udgangen af etableringsåret for at sikrer luften i de øverste 20 cm jordlag. Luftning kan kobles sammen med en strigling og evt. en tromling, således at der udføres flere funktioner på samme tid.

8 meter græslufter i rødsvingel mark

8 meter græslufter i rødsvingel mark

Pleje af græsmarken giver følgende effekter;

  • Løsnet og luftholdig jord = er lig liv i jorden
  • Mikrobiologi, bakterier, svampe og orme trives = frigiver de bundne næringsstoffer i jorden
  • Jorden dræner vandet bedre væk = mindre erosion, færre køreskader
  • Bedre rodudvikling på planterne = højere udbytte, bedre tørke resistens, flere næringsstoffer
  • Længere levetid på græsmarken = bedre økonomi
  • Bedre bæreevne af græstæppet = færre skader højere udbytte, tidligere færdsel
  • Grovfoder med større indhold af næringsstoffer = sparet indkøb
  • Færre omlægninger = bedre DB2
  • Hurtigere opvarmning af jorden i foråret = bedre vækstbetingelser for afgrøden
  • Bedre omsætning af gødning = højere udbytte

Check tidspunkt, dybde og nødvendighed for mekanisk behandling med en spade.

Regnorme

Regnorme i jorden er værdifulde. De omsætter planterester til humus og deres afføring er meget høj på plantetilgængelig kvælstof, fosfor og kalium.

Tilbage til menu eller læs mere om: