Mere luft – mere græs

græsmarkslufter

Hold udbyttet og levetiden på græsmarken med en græsmarkslufter

Kompakt jord kan forårsages af mange ting; kraftig og gentagen jordbehandling, færdsel af dyr og maskiner og svære jordtyper.

For at græssets rødder kan udvikle sig er det nødvendigt at der er ”plads” i jorden. Rødderne følger naturlige kanaler i jorden og er jorden kun løs i overfladen, kommer rødderne aldrig længere ned.

”Spade”-testen kan afsløre hvor langt rødderne er nede – Det optimale længde på rødderne i en veletableret græsmark er mindst 15-20 cm. Ofte finder vi dog kun 5 cm rodlængde på græsmarkerne og potentialet af græsvæksten, næringsudbyttet og modstandskraften er tilsvarende ringere.

Køb en græslufter!

Vi forhandler græsmarksplejemaskiner fra Evers Agro i Holland.

Maskinerne fås i standard modeller og specialbyggede modeller som pt. leveres i  3- 9 meters bredde.  De monteres og udstyres efter ønske.

Se mulighederne i programmet herunder – Hent brochure her.

Model Detaljer Arbejdsbredde i cm. Antal knive Vægt i kg. Trækkraft HK
GB-3 std. 3-pkt. 300 72 630 60
GB-3 front til front montering, inkl. styrekobling 300 72 630 60
GB-5 std. 3-pkt. 500 112 940 80
GB-6 std. 3-pkt. 600 144 1150 80+
GB-6 A3N 3-vejsfoldet med fast midtersektion. HD-lejer 600 144 1350 80+
GB-8 A3N 3-vejsfoldet med fast midtersektion. HD-lejer 800 192 1850 100+
GB-9 A3N 3-vejsfoldet med fast midtersektion. HD-lejer 900 216 2000 120+
GB-8 Gylle Som GB-8, monteret med specialtræk og Vogelsang fordeler 48 udløb 800 192 2250 120+
GB-9 Gylle Som GB-9, monteret med specialtræk og Vogelsang fordeler 48 udløb 900 216 2500 140+
Mulighed for montering planerplanker, strigle, ekstra vægte, ekstra træk, bugserede modeller og specialfarver

Se video af maskinen på youtube hentes her

Kontakt os gerne for priser.

Anvendelse af Græsmarkslufter giver:

  1. Løsere jord og øget iltindholdet i jorden, til gavn for gunstig mikrobiel vækst
  2. Øger jordens dræningsevne, sikrer bedre nedsivning af gylle, samt mindsker risiko for afløb efter kraftigt nedbør.
  3. Bedre rodudvikling sikrer større næringsindhold og sporelementer i afgrøden.
  4. Langt større modstandskraft overfor tørke
  5. Længere levetid på græsmarken
  6. Lavere omkostninger pga. færre omlægninger af marken
  7. Bedre bakteriemiljø i jorden og forøget omsætningen af tilført gødning og forbedret udnyttelse
  8. Jord som er velbehandlet og løsnet vil opvarme hurtigere i foråret og give bedre vækstbetingelser for afgrøden.

Princippet i en græslufter er at akslerne kan vinkles i forhold til kørselsretningen, således at når skæret trækkes op af jorden laves der et vrid af skæret. Dette vrid efterlader mange brudflader i jorden og løsner skånsomt jorden i 15-20 cm dybde.

græsmarkslufter
græsmarkslufter

Der køres i etablerede græsmarker med græs lavere end 10 cm for optimalt resultat gerne først på sæsonen eller umiddelbart efter slet.

 

Tilbage til menu eller læs mere om: