Luft græsset og giv gylle – samtidig!

gylle

Græsluftning og udbringning af gylle i samme arbejdsgang.

Optimal udnyttelse af gylle kræver at den kommer ned til græssets rødder. Derudover skal der være et mikrobielt miljø i jorden, som sikrer at rødderne optager de næringsstoffer der er i gyllen. Vores arbejde med beluftning af græsmarker har vist sig at sikrer forbedret rodnet på græsset og derigennem bedre udnyttelse af jordens næringsstoffer.

Når gyllen bringes ud på græsmarker med traditionelle græsmarksnedfældere, kommer den ofte ikke længere ned end de første 2-4 cm. Er der tale om en veletableret græsmark, bør rødderne være over 20 cm dybe. Det er altså under en femtedel af rødderne der får glæde af næringsstofferne. Ligeledes er det kendt, at hvis jorden er hård, og gyllen ligger i striber, kan den være lang tid om at trænge ned i jorden og der vil være længerevarende fordampning samt mulighed for skader på græsset.

Fasterholt maskinfabrik har derfor bygget en Evers græsmarklufter med påmonteret fordeler og gylleudstyr, der kan sikre at en stor del af gyllen kommer ned til rødderne. På grund af græsmarkslufterens øgning af porrevolumen i jorden, vil der være rig mulighed for at gyllen trænger ud i en større del af jordprofilen.

Græslufteren er kendetegnet ved forholdsvis lav vægt, let at trække, med meget få lejer og lave vedligeholdelsesomkostninger.

opgravet hul_gylle
GB-8 med gylleudstyr Hydraulisk 3-vejs foldning
Arbejdsbredde: 8 meter 192 stk. 18 cm knive
Transportbredde: 3 meter Justerbar vinkel på aksler
Transporthøjde: 4 meter Vogelsang fordeler med 48 udløb
Vægt: Ca. 2.000 kg. Trækkraftbehov: ca. 160 hk
Pt. kan leveres med gylleudstyr på 8 og 9 meter græsluftere. Det forventes at der til 2016 sæson kan leveres i 12 meters bredde.

 

Tilbage til menu eller læs mere om: