Måleinstrumenter

Type

Penetrometer

 

Måleinstrumenter Find og identificer områder med jordmodstand. Se mere her
Refraktometer Optisk måling af sukkerindholdet i plantesaft. Se mere her
pH-Meter Måleinstrumenter Måling af vandig pH-værdi og fugtighed i jorden. Se mere her
LAQUAtwin Præcise målinger i væsker på pH, EC, CA, NA, K og NO3. Se mere her
LAQUA 300 Alsidige håndholdte målere fra Horiba med mulighed for dataoverførsel. Se mere her

 

 

Tilbage til menu eller læs mere om: