Måleudstyr fra Horiba

Disse vandtætte lommemålere giver præcise målinger af forskellige ioner i flydende, faste eller pulverprøver ved hjælp af en unik flad sensor med en ion selektiv membran. Brugeren behøver kun dryppe nogle få dråber af prøven på sensoren for at få et hurtigt resultat. Det er ikke nødvendig at fortynde eller forberede prøven på forhånd, da disse målere har et bredt måleområde. Prøverne kan være så små som 0,3 ml. Disse målere er velegnede til forskning og industrielle anvendelser på forskellige områder, såsom landbrug og fødevarevirksomheder.

  • Automatisk kalibrerings funktion genkender standarder og kan vælges til brug for enten 1- eller 2-punkts kalibreringer.
  • Auto interval ændring, temperatur kompensation.
  • Automatisk sluk efter 30 minutter.
  • Nem at bruge, meget praktisk til hurtig brug på stedet.
  • Anvendelse af prøveudtagningsark, muliggør målinger i mikroprøver så små som 0,05 ml.
Conductivity(EC)-Ledningsevne Conductivity(EC)-Ledningsevne Conductivity(EC)-Ledningsevne Salt (NaCl)
Model EC-11 EC-22 EC-33 Salt-11
Funktioner Vandtæt Mikrovolume        2 PT CAL -19,9 mS/com Vandtæt Mikrovolume        3 PT CAL -199,9 mS/com Vandtæt Mikrovolume               3 PT CAL -199,9 mS/com Vandtæt Mikrovolume  2 PT CAL EC CONV
Mindste prøvevolume 0,12 ml 0,12 ml 0,12 ml 0,12 ml
Måleområde/ Løsning

Ledningsevne    0-199  µS/cm(1µS/cm)

200-1999 µS/cm(1µS/cm)

2,00-19,99 mS/cm (0,01 mS/cm)

Ledningsevne        0-199  µS/cm(1µS/cm)

200-1999 µS/cm(1µS/cm)

2,00-19,99 mS/cm (0,01 mS/cm)

20,0-199,9 mS/cm (0,1mS/cm)

Ledningsevne            0-199  µS/cm(1µS/cm)

200-1999 µS/cm(1µS/cm)

2,00-19,99 mS/cm (0,01 mS/cm)

20,0-199,9 mS/cm (0,1mS/cm)

TDS                          0,0-99,9 ppm (0,1 ppm)

100-999 ppm (1 ppm)

1000-9990 ppm (10 ppm)

Salt 0,0-100,0 g/L (0,1 g/L)

Salt 0,0-10,0 %  (0,01 %)

Nøjagtighed +(-) 2% fuld skala (for hver rækkevidde)

+(-) 2% fuld skala (0-19,99 mS/cm)

+(-) 5% fuld skala (20,0-199,9 mS/cm)

+(-) 2% fuld skala (0-19,99 mS/cm)

+(-) 5% fuld skala (20,0-199,9 mS/cm)

+(-) 2% fuld skala (0-9,9 g/L)

+(-) 4% fuld skala (10,0-100,0 g/L)

Maksimale kalibrerings-punkter 2 3 3 2
Temperatur-visning/ Opløsning 0-50,0 ºC  (0,1ºC)  0-50,0 ºC (0,1ºC)  0-50,0 ºC (0,1ºC)
Driftstemperatur og fugtighed 5-40 ºC, 85% eller mindre i relativ fugtighed (ingen kondens) 5-40 ºC, 85% eller mindre i relativ fugtighed (ingen kondens) 5-40 ºC, 85% eller mindre i relativ fugtighed (ingen kondens) 5-40 ºC, 85% eller mindre i relativ fugtighed (ingen kondens)
Sodium Ion (Na+)- Natriumion Potassium Ion(K+)- Kaliumion Nitrate Ion (NO3-)- Calcium Ion (CA2+)
Model Na-11 K-11 NO3-11 Ca-11
Funktioner Vandtæt Mikrovolume             2 PT CAL Vandtæt Mikrovolume           2 PT CAL Vandtæt Mikrovolume            2 PT CAL Vandtæt Mikrovolume 2 PT CAL
Mindste prøvevolume 0,3ml (0,05 med prøveud-tagningsark) 0,3ml (0,05 med prøveud-tagningsark) 0,3ml (0,05 med prøveud-tagningsark) 0,3ml (0,05 med prøveud-tagningsark)
Måleområde/ Løsning

0-99 ppm: 1 ppm

100-990 ppm: 10 ppm

1000-9900 ppm: 100 ppm

0-99 ppm: 1 ppm

100-990 ppm: 10 ppm

1000-9900 ppm: 100 ppm

0-99 ppm: 1 ppm

100-990 ppm: 10 ppm

1000-9900 ppm: 100 ppm

0-99 ppm: 1 ppm

100-990 ppm: 10 ppm

1000-9900 ppm: 100 ppm

Nøjagtighed +(-)10% af den faktiske værdi +(-)10% af den faktiske værdi +(-)10% af den faktiske værdi +(-)20% af den faktiske værdi
Maksimale kalibrerings-punkter 2 2 2 2
Temperatur-visning/ Opløsning  0-50,0 ºC (0,1ºC)  0-50,0 ºC (0,1ºC)  0-50,0 ºC (0,1ºC)  0-50,0 ºC (0,1ºC)
Driftstemperatur og fugtighed 5-40 ºC, 85% eller mindre i relativ fugtighed (ingen kondens) 5-40 ºC, 85% eller mindre i relativ fugtighed (ingen kondens) 5-40 ºC, 85% eller mindre i relativ fugtighed (ingen kondens) 5-40 ºC, 85% eller mindre i relativ fugtighed (ingen kondens)

Tilbage til menu eller læs mere om: