Målinger af pakninger i jorden

Med penetrometeret kan jorden hurtigt undersøges for såler og kompakte jordlag. De mest belastede områder kan lokaliseres, uanset om det er et generelt problem, eller kun et problem i eksempelvis kørespor. Dermed kan der sættes præcist ind i den dybde og de områder hvor der er problemer, og det kan løbende tjekkes hvorvidt det oprettende arbejde giver pote.

Såler og pakninger i jorden opstår som følge af trafik på jorden, forarbejdning, regnvand mm., og vil påvirke både afgrøder og arbejdet med jorden. Er der kompakte jordlag, vil rødderne ikke kunne trænge dybt ned, men vil istedet bøje af ved pakningerne og bevæge sig på tværs i jorden i stedet. Dette begrænser mængden af udnyttet jord, da der ikke hentes næring i dybden.

Vand vil have svært ved at trænge ned i jorden, og risikoen for afløb vil være stor. Kan vandet ikke trænge ned i jorden, vil der også være tendens til at der dannes våde områder, hvilket mindsker det dyrkbare areal og besværliggøre arbejdet med maskiner.

Jordens mikrobiologi bliver betydeligt svækket ved pakninger i jordlagene, da det vil presse luften ud af jorden, og luft er nødvendig for en levende mikrobiologi.

Penetrometeret måler modstand i PSI ved at der lægges et jævnt tryk i håndtagene, og samtidig aflæser displayet. Derudover er der en farveskala der tydeliggøre niveauet af modstand i jorden.

Tilbage til menu eller læs mere om: