Måling af pH-værdi og fugtighed i jorden

Vores pH-meter gør det let for dig at teste jordens pH-værdi og fugtighed og giver dig mulighed for at teste jordens mange forskellige steder over kort tid. Det er et effektivt værktøj at kende jordens tilstand og det giver mulighed for at arbejde målrettet mod en jord i balance. pH-meteret giver mulighed for at tjekke op undervejs i processen og sikre at det går den rette vej.

pH er en vigtig faktor for produktiviteten af landbrugsjorden. Er jorden for sur eller basisk, vil det gå ud over både kvalitet og kvantitet af afgrøderne. pH-værdien skal være korrekt afbalanceret, for at planterne kan optage næring fra jorden over rodsaften. Det samme gælder for optagelsen af mineraler og sporstoffer.

Derudover er mikroorganismerne i jorden ekstremt afhængig af en bestemt pH. De forskellige mikroorganismer er tilpasset bestemte pH-værdier og vil ikke kunne leve elle fungere ved værdier længere fra deres optimum.

Vores pH-meter er let at bruge, og stikkes blot i jorden, hvorefter resultatet kan aflæses efter kort tid. Skiftet mellem pH og fugtighed sker hurtigt, ved at holde knappen på siden inde, hvorved fugtigheden vises.

Tilbage til menu eller læs mere om: