Vi kan hjælpe

 • Forståelse af det teoretiske udgangspunkt
 • Omsætning til praktisk strategi, herunder;
  • Næringsstof forvaltning
  • Maskinstrategi
  • Sædskifte strategi
  • Mellem og efterafgrøder
  • Ukrudtshåndtering
  • Problemløsning

   rådgivningstilbud

   Visuel konstatering af problemer med sål i jorden. Her var årsagen såning med rotorsæt under for våde forhold.

Vores rådgivningstilbud:

 • Pr. timebetaling 750,- + moms og kørsel
 • Opstartsbesøg – 4-6 timers varighed 2.500 + moms og kørsel
 • Fast abonnement med 4 årlige besøg (á 4-6 timer) og fri telefonrådgivning, fra kr. 10.000 + moms og kørsel
 • Abonnementsbesøg vil typisk forløbe således:
  • Første besøg, typisk markvandring og kort snak
  • Andet besøg begyndende strategi og igangsætning
  • Tredje besøg opfølgning på strategi og justering i forhold til erfaringer
  • Fjerde besøg spørgsmål og udvikling

 

Tilbage til menu eller læs mere om: