May 2015

Bliv klog på sund og produktiv jord – Studietur til England

Bioscense og Cereals         11- 12 Juni

Enestående mulighed for tur til England med messe- og gård-besøg.

Torsdag er der ankomst og besøg på Englands største udendørs landbrugsmesse med udstilling, kørende demoer og afgrøde parceller på 64 ha.

VIP gennemgang af forsøgsparcel og Bioscense (sund jord) konceptet ved Ian Robertson, Glenside Group samt tid til selv at gå rundt på messen.

Fredagen foregår sammen med Ian Robertson, Glenside Group, hvor vi besøger to landbrug med fokus på produktiv jord med hhv. planteavl og mælkeproduktion. Ian Robertson vil gennemgå muligheder og erfaringer, og relatere disse til hans kendskab til danske landbrug.

Tilmelding senest d. 27/5 – kontakt os for nærmere information om pris og tilmelding.

9144228_assocImage_1

Nyt fra Levende Jord

Tilbage til menu eller læs mere om: