August 2016

Trænger din jord til kunstigt åndedræt?

Er pakninger i jorden et problem?

Ja! Luft er nødvendigt for liv. Er der ingen luft, er der heller ikke noget liv.
Dette gælder også i jord.
Der er brug for liv i jorden for at bevare sunde og produktive marker. Dette liv består i hovedtræk af svampe, bakterier og regnorme.

Tilsammen skaber de en aktiv mikrobiologi, der arbejder ”gratis” for dig som landmand.

Balance i jordens mikrobiologi sikrer, at de bundne mineralreserver i jorden løbende kan frigives.
Og vigtigst af alt, frigives de i en plantetilgængelig form.

Vil du læse mere om jorden mineralbehov og balance, så se her.

Mikrobiologien er også nødvendig, for at omsætningen af plantemateriale til humus kan finde sted, samt frigivelse af næringsstoffer i jorden.
Hvad er nødvendigt for at denne mikrobiologi kan leve? Det er luft…

I vores artikel omkring jordens liv, samt i artiklen her, forklares mere om hvorfor mikrobiologien i jorden er værd at arbejde for.

Luft er også nødvendigt for at undgå pakninger og såler i jorden.luft i jord
Er jorden presset sammen og tom for luft?
– Så skaber det en næsten uigennemtrængelig barriere i jorden.
Hverken rødder, vand, gødning eller gylle kan trænge igennem de pakkede lag i jorden. Rødderne kan ikke nå alle de næringsstoffer, der befinder sig længere nede i jorden, da de hverken kan udvikle sig i bredden eller dybden.
Vand, gylle og gødning har svært ved at trænge ned i jorden, og der er ikke nogen mikrobiologi til at omsætte eller opbevare det.

Hvad er der så egentlig tilbage?
En uigennemtrængelig jord, hvor det kun er de øverste 5 cm der udnyttes.
En utilgængelig mineral- og næringsstofreserve.
Et tab til våde områder, tørkeperioder, ukrudt og generelt lavere udbytte.
Og ikke mindst et stort behov for tilført næring, vand, sprøjtemidler og øget arbejdsindsats.

 

Hvor lidt jord dyrker du?

Ved du det, eller har du aldrig kigget nærmere på din jord?
Ved hjælp af en spade kan du hurtigt danne dig et overblik over hvordan tilstanden i din jord er.

Så læs her hvordan du kan vurdere din jord, grib spaden og kom så ud på marken.

 

Skal du også have gratis kvælstof og øget udbytte

Hvis din jord er som beskrevet ovenfor, så har den brug for hjælp.
Til at lufte jorden, kan en græsmarkslufter eller grubber anvendes, hvorved jorden løsnes uden at vende rundt i jordlagene.

jord cyklus

Blandes jordens lag sammen, skader det mikrobiologien, og går ud over omsætningen af næringsstoffer.
Vil du have uddybet dette, så kommer der en artikel senere om vigtigheden af den levende mikrobiologi i jorden.

Der er registreret mange positive effekter ved luftning af græsmarker, og danske landmænd beretter om et øget udbyttet på 10-15%.
I Skotland er der eksempler på op til 50 kg ekstra kvælstof tilgængelig pr. ha efter regelmæssig luftning af jorden.

Ved at lufte og løsne jorden, opnås en levende, sund og medgørlig jord, som vil give en lang række fordele.
Og ikke mindst et øget udbytte, både på kort og længere sigt.

Der er altså en bred vifte af positive effekter ved at bibeholde luften i jorden, som både har økonomiske, arbejdsmæssige og miljømæssige udbytter.

 • Øget udbytte, både i forhold til kvalitet og kvantitet
 • Dybere, stærkere og sundere rødder
 • Længere levetid for græsmarken og dermed færre omlægninger
 • Højere næringsindhold i planterne
 • Bedre modstandskraft mod tørke grundet et bedre rodnet
 • Bedre dræning ved kraftig regnskyl
  • Færre våde pletter og mindre afløb af regnvand samt erosion
 • Højere temperatur i jorden
  • Bedre og længere vækstsæson
 • Bedre omsætning af gødning og gylle, grundet velfungerende mikrobiologi

Er det en mirakelkur eller blot godt landmandskab?

At lufte jorden er ikke nogen mirakelkur, der redder hele marken med et trylleslag.

Efter behandling med græsmarkslufter eller grubber, vil rødderne vokse i den nu mere luftige jord, og der vil derfor løbende opbygges et større og bedre rodnet.
Det er en behandling der skal holdes ved lige, da jorden løbende pakkes af nedbør, kørsel og generel brug.
Danske undersøgelser viser størst effekt ved 3. slet i det første behandlings år.

Forsøg har vist, at der kan opnås helt op til 17,5% større udbytte af 3. slet, efter behandling med græslufter.

jord

Græsluftning på Foulum

I tabellen herunder ses merudbyttet for forsøget. Som det fremgår af tallene er der signifikant højere udbytte efter beluftning.

Tabel 1 – Merudbytte i kg i forhold til ubehandlet kløvergræsmark ved forsøg på Foulum i 2015

Udbytte i kg. TS/ha for 3. slæt kg %
Ubehandlet 2174,07
Efterårs-beluftning +298,2 13,7
Forårs-beluftning +379,6 17,5
Efterårs- og forårs-beluftning +227,8 10,5
Efterårs-grubning +283,3 13,0
Efterårs- grubning og -beluftning +5,6 0,3

Græsluftning kan med fordel anvendes samtidig med udbringning af gylle.
Det vil lette optagelsen og samtidig give en økonomisk besparelse.

Forsøg med nedfældning af gylle med græslufter vs. skiveskærsnedfælder, viser et øget indhold af protein og rodmasse i de parceller som er luftet, og med en ammoniakfordampning på samme niveau.

Kan din jord få luft?

Giver din jord ikke et tilfredsstillende udbytte? Er den svær at arbejde med?  Og kræver den store mængder næring og pasning?

Så skal du gøre op med dig selv om det er tid til forandringer.
Hvis du er interesseret i en økonomisk, miljøvenlig og effektiv måde at forbedre dit udbytte på…
Så overvej engang, om du måske skulle give din jord lidt kunstigt åndedræt, så den kan komme i balance og give dig det udbytte du ønsker.

Er du i tvivl om din jords tilstand, eller hvordan du kan arbejde hen imod en luftig og levende jord?
Så grib telefonen, og få en snak om mulighederne. Kontakt os her

Nyt fra Levende Jord

Tilbage til menu eller læs mere om: